Wpłaty

Brawo!

26/05/2010

Choć mamy świadomość, że postulaty Kandydata na Prezydenta, p.Pawlaka są obliczone wyłącznie na zyskanie poklasku w czasie kampanii wyborczej (bo jakoś nie błyskał wcześniej pomysłami mającymi ułatwić ludziom życie) i nie zamierza on wprowadzać ich w życie musimy odnotować, że korzysta on z rzetelnego źródła, czyli z programu jaki od lat głosi Janusz Korwin Mikke.

Co prawda jeszcze nieśmiało, ale trend jest właściwy - po propozycji dotyczącej liberalizacji przepisów emerytalnych - ogłosił kolejny: likwidacja PITów!

Co prawda - nie odważył się posunąć jeszcze do postulowania likwidacji podatku dochodowego, a jedynie zwolnienie kilku milionów ludzi z absurdalnego obowiązku wypełniania co rok makulatury, ale to krok w dobrym kierunku.

Dowodzi to, że establishment zaczyna dostrzegać, że jedynie liberalne rozwiązania w gospodarce mają sens co jest optymistyczne, ale jest i szczypta dziegciu w tym miodzie - otóż w tempie jakie proponuje "radykalny" premier Pawlak stan normalności w państwie osiągniemy za 200 lat czyi o wiele za późno...

Źródło: http://www.dziennik.pl/gospodarka/article611830/Wicepremier_Pawlak_Zlikwidowac_PIT.html

więcej


Hasło wyborcze: WOLNOŚĆ I PRAWORZĄDNOŚĆ

20/05/2010

Janusz Korwin-Mikke w wyborach prezydenckich startuje pod hasłem „Wolność i Praworządność”.

To hasło kampanii prezydenckiej, ale jednocześnie nazwa partii na której czele stoi JKM. Wolność rozumiana przede wszystkim jako wolność gospodarcza nie krępowana wysokimi podatkami, koncesjami, nadmierną regulacją, biurokratycznym gorsetem i nieuczciwą konkurencją ze strony państwa. Wolność rozumiana też jako forma zwolnienia obywatela od odpowiedzialności za błędne decyzje rządzących polityków i urzędników państwowych. To właśnie obywatele ponoszą w tej chwili karę za zadłużenie jakie zafundowały Polsce kolejne rządy, to obywatele płacą coraz większe pieniądze za utopijny system emerytalny. Politycy i urzędnicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za katastrofalny stan Państwa.

Kandydat na Prezydenta z ramienia „WiP” wyraźnie opowiada się za zakazem uchwalania budżetu z deficytem. Jest również za tym, aby urzędnicy państwowi za swoje błędne decyzje ponosili osobistą odpowiedzialność finansową.

JKM broni również rodziny przed nadmierną ingerencją państwa, opowiada się za prawem rodzin do zróżnicowanych form kształcenia swoich dzieci, na czele z nauczaniem domowym. Janusz Korwin-Mikke uważa także, że każdy obywatel powinien mieć prawo do posiadania broni, do czynnej obrony przed przestępcami.

Państwo praworządne. Praworządność dla kandydata na Prezydenta z ramienia „WiP” to przede wszystkim ściśle egzekwowany trójpodział władz - ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej - prawo działające w interesie obywatela w myśl zasady „chcącemu nie dzieje się krzywda” oraz lepszy dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

więcej


Oświdczenie do prasy

29/04/2010

Szanowni Państwo!

W gazecie "Metro" z dnia 26 kwietnia br w artykule o kandydatach na prezydenta, przy okazji notki o P. Korwin-Mikkem napisali Państwo nieprawdę, podając, że P. Korwin-Mikke jest liderem UPR (cyt:"Lider skrajnie liberalnej UPR (...)", za stroną: http://www.emetro.pl/emetro/1,85648,7817487,Fizyk__marynarzmechanikkazdy_chce_byc_prezydentem.html).

Otóż, co jest powszechnie wiadomym (i można się o tym dowiedzieć zarówno ze stron UPR, jak i ze wszystkich stron P. Korwin-Mikkego), że od co najmniej roku P. Korwin-Mikke NIE JEST liderem UPR. Natomiast od 20 października 2009 jest On liderem partii Wolność i Praworządność.

Uważamy, że Państwa działanie, o ile nie jest to celowe przemilczanie nowej partii, zakrawa na nierzetelność. Mamy nadzieję, że w ramach uczciwości dziennikarskiej, przedstawicie Państwo w najbliższym numerze sprostowanie dot. partii, której liderem jest P. Korwin-Mikke.

Z poważaniem

Biuro prasowe WiP

więcej


Oświadczenie dot. nowej dyrektywy EU

15/03/2010

„Wolność i Praworządność” stanowczo protestuje przeciwko nowej dyrektywie Komisji Europejskiej – stanowiącej, że jeśli w samochodzie będzie zamontowana nie-oryginalna część, to producent będzie miał prawo odmówić napraw gwarancyjnych.

Ta dyrektywa może, według ekonomistów, kosztować polskich kierowców ok. 3 mld rocznie. Sądzimy zresztą, że więcej – gdyż producenci, wiedząc, ze mają monopol, zapewne podniosą ceny części.

Nie wiemy, ile producenci aut dali łapówek urzędnikom Komisji – czy więcej niż producenci świetlówek, za zakaz używania zwykłych żarówek? W każdym razie protestujemy przeciwko kolejnemu drenażowi naszych kieszeni – i jeśli będzie trzeba za miesiąc wezwiemy kierowców do czynnego protestu.

więcej


Pobór wojskowy

20/02/2010

W związku z licznymi pytaniami na temat punktu programu WiP dotyczącymi zniesienia poboru do wojska informujemy:

Przez pobór rozumie się rejestrację i ocenę przydatności do służby wojskowej.

Określenie "pobór" nie ma nic wspólnego w "powołaniem" do odbycia obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej.

Wolność i Praworządność opowiada się za całkowitym uzawodowieniem armii, co w żaden sposób nie współgra z rejestracją, oceną i ewentualnym powoływaniem ludzi na rzekomo konieczne ćwiczenia rezerwy.

więcej


Wybory prezydenckie

20/02/2010

Rada Wolności i Praworządności podjęła decyzję o udzieleniu poparcia panu JKM w jego staracie w kampanii prezydenckiej.

Janusz Korwin-Mikke jest wspólnym kandydatem WiP i Unii Polityki Realnej.

W imieniu Rady, Agata Rymaszewska, vice Prezes Partii WiP.

więcej


Stosunek WiP - UPR

18/02/2010

Z prawdziwą przykrością obserwowaliśmy to, co działo się w UPR - najstarszej prawicowej partii w Polsce. Z pewnym też niesmakiem odnotowujemy nieustanne ataki niektórych członków UPR wymierzone w WiP - ataki pozbawione naszym zdaniem jakichkolwiek merytorycznych podstaw. Dlatego też WiP oświadcza co następuje:

więcej


Zamach na rodzinę

14/02/2010

Planowana przez rząd nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest w istocie daleko posuniętą, umocowaną prawnie przemocą wobec rodziny.

Nowela umożliwia między innymi odebranie dzieci rodzinom bez wyroku sądu, na podstawie decyzji administracyjnej motywowanej wyłącznie uznaniowością urzędników.

Jest to de facto ustanowienie państwa w roli właścicieli obywateli i to w znacznie większym stopniu niż ma to miejsce w systemach totalitarnych.

Partia Wolność i Praworządność jest zdecydowanie przeciwna postępującemu ubezwłasnowolnianiu uznając to za zamach w podstawowe wolności obywatelskie

więcej


Zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym - cenzura w sieci

05/02/2010

Partia Wolność i Praworządność zdecydowanie sprzeciwia się proponowanym zmianom w Prawie Telekomunikacyjnym.

Uważamy, że Internet jest ostatnim w pełni wolnym medium – i chcemy, żeby takim pozostał. Jesteśmy nieufni wobec poczynań władzy, dążącej do przywrócenia w Polsce cenzury.

Przypominamy, że PRL-owska cenzura również była motywowana dobrem narodu (ochrona uczuć religijnych, zakaz propagowania alkoholizmu, narkomanii, okrucieństwa i pornografii) – a wszyscy wiemy, że chodziło o eliminowanie niewygodnych dla władzy poglądów. Jak łatwo się domyślać – do tego również zmierzają działania obecnych władz. Dopisanie do Prawa Telekomunikacyjnego artykułu 197a, a wraz z nim utworzenie Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, przypomina dążenia reżimów totalitarnych do całościowej kontroli nad obywatelami. Pod pozorem ochrony obywateli, wprowadza się narzędzie do ograniczania swobody wypowiedzi.

Tak więc jeszcze raz wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec proponowanych zmian w prawie, apelując do posłów, senatorów i prezydenta by się opamiętali i zablokowali totalniackie dążenia rządu.

więcej


Informacja prasowa - akcja 26/01/2010

30/01/2010

RZĄD OGRZEJE SIĘ SAM

Pod tym hasłem odbyła się we wtorek, 26 stycznia akcja partii "Wolność i Praworządność".

WiP zwrócił uwagę na coraz wyższe ceny energii, które wynikają z socjalistycznej polityki rządu i bezsensownej walki z Globalnym Ociepleniem narzuconej przez UE.

więcej