Decentralizacja systemu bankowego po 1989 r.

W 1989 roku rozpoczęto decentralizację systemu bankowego. Z Narodowego Banku Polskiego wyodrębniono szereg mniejszych banków, które potem w większości sprywatyzowano, a Narodowy Bank Polski stał się wyłącznie bankiem centralnym. Obecnie do podstawowych zasad działania banków należą: zasada uniwersalizmu, samodzielność banku, zasada konkurencyjności, zasada samofinansowania, zasada komercjalizmu. Zasada uniwersalizmu polega na ciągłym poszerzaniu działalności banków, między innymi o emisję papierów finansowych, stawianie się udziałowcami przedsiębiorstw czy udzielanie poręczeń. Nie ma żadnych ograniczeń terytorialnych i branżowych banków. Samodzielność banku to możliwość autonomicznego podejmowania decyzji i ponoszenie wszelkich konsekwencji ( ogranicza ja tylko prawo i bank centralny). Zasada konkurencyjności to uniwersalizm i samodzielność banków. Polega na przyciągnięciu jak największej liczby klientów dzięki atrakcyjności swoich usług. Zasada samofinansowania oznacza konieczność pokrywania kosztów działalności i zobowiązań z kapitału własnego, środków wypracowanych w trakcie działalności lub środków finansowych pozyskanych na określonych warunkach od innych podmiotów. Zasada komercjalizmu polega na dążeniu do maksymalizacji zysku przy minimalizowaniu kosztów działalności.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Comments

comments