Category Archives: własny biznes

Wycena obrotu materiałowego

Przychód materiałów w przedsiębiorstwie może być wyceniany według różnych cen. Przyjęta cena, według której dokonuje się wyceny jest nazywana ceną ewidencyjną. Może nią być zmienna cena zakupu materiałów. Jest to rzeczywista cena, którą płaci nabywca materiałów, pomniejszona o podatek VAT. Stosuje się ją, gdy koszty zakupu materiałów są niewielkie, gdyż wtedy lepiej jest je bezpośrednio zaliczyć w koszty działalności. Kolejną zmienną ceną jest cena nabycia. Jest to cena zakupu materiałów powiększona o koszty związane z tym zakupem. Do tych kosztów zaliczamy koszty transportu, załadunku, wyładunku, czy ubezpieczenia i inne. Stosowanie zmiennych cen ewidencyjnych jest bardzo uciążliwe dla przedsiębiorcy, ponieważ dokonuje on zakupu materiałów od różnych dostawców, po różnych cenach, pochodzących z różnych źródeł. Nieraz, wyceniając rozchód, trudno byłoby ustalić, z jakiej dostawy ta partia materiałów pochodzi. W tym celu powstały stałe ceny ewidencyjne, które są wcześniej zaplanowane dla każdego materiału z osobna, bez względu na ich pochodzenie czy faktyczną cenę u różnych dostawców. Stała cena jest ustalana na danego okresu sprawozdawczego. Jednak w momencie zaksięgowania przychodu materiałów w cenie zakupu a rozchodu w cenie planowanej, powstają różnice między tymi wielkościami. Dlatego powstało konto Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów.

Rozliczanie kosztów w firmie

Każde przedsiębiorstwo oprócz przychodów generuje również koszty. Księgowy najlepiej się w tym orientuje, ponieważ każda operacja gospodarcza jest przez niego księgowana. Zgodnie z przyjętym planem kont, przedsiębiorstwo może rozliczać koszty na układzie rodzajowym, funkcjonalnym lub na obu. Układ rodzajowy to układ, do którego należą: Amortyzacja, Umorzenie środków trwałych, Wynagrodzenia, Podatki i opłaty, Usługi obce, Zużycie materiałów i energii, Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia i Pozostałe koszty rodzajowe. Z kolei układ funkcjonalny obejmuje między innymi konta: Koszty działalności podstawowej, Koszty handlowe, Koszty wydziałowe, Koszty zakupu, Koszty sprzedaży, Koszty działalności pomocniczej, Koszty ogólnego zarządu. W zależności od tego czy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem produkcyjnym, handlowym czy usługowym, część z tych kosztów występuje, a część nie. Stosowanie układów 4 i 5 rozliczania kosztów polega na zaksięgowaniu kosztu w układzie rodzajowym i przeksięgowaniu go za pomocą konta Rozliczenie kosztów na układ funkcjonalny. Stosowanie obu tych układów daje przedsiębiorcy pełny obraz poniesionych kosztów z rozdzieleniem na rodzaj kosztu i jego funkcję w działalności gospodarczej, którą prowadzi. Sprzyja to efektywnemu zarządzaniu i kierowaniu przedsiębiorstwem.

Pomysły na dobrą lokalizację biura rachunkowego

Zakładając własne biuro rachunkowe pojawia się czasami myśl – gdzie umiejscowić siedzibę, by przyciągnąć nie tylko klientów korporacyjnych, ale też przeciętnego obywatela, który z usług biura korzystać będzie tylko okazjonalnie. Warto rozważyć wtedy wynajem lokalu w galerii handlowej – koszt nie będzie ogromny ze względu na niewielki metraż, jaki potrzebuje biuro rachunkowe. Natomiast spośród ogromu klientów przemierzających takie miejsca na pewno część znajdzie powód, by odwiedzić biuro rachunkowe. Inną metodą jest zlokalizowanie siedziby w okolicy pełnej notariuszy, prawników lub w sąsiedztwie urzędu skarbowego czy urzędu miasta i gminy. Są to miejsca, które często odwiedza petent potrzebujący również pomocy księgowego. Jeśli rozmyślający o firmowych finansach klient akurat natrafi wzrokiem na biuro rachunkowe, jest spora szansa, że wstąpi do środka. Najczęściej o tych tematach rozmyślają osoby wychodzące właśnie z urzędu miejskiego czy skarbowego. Dobrze by również było, gdyby w okolicy znajdował się oddział pocztowy – ludzie odbierający informację o możliwej kontroli skarbowej, w pośpiechu będą szukać biura rachunkowego, które pomoże sprawdzić księgi firmy przed kontrolą właściwą…

Roczne rozliczenie podatku dochodowego

Pierwsze cztery miesiące każdego roku kalendarzowego kojarzą się dla zarabiających obywateli Polski z czasem na rozliczenie dochodowego podatku za miniony rok. Naturalnie w styczniu obiecujemy sobie zawsze, ze tym razem rozliczymy się szybko i nie będziemy zwlekać ze złożeniem deklaracji podatkowej do ostatniego tygodnia kwietnia. W praktyce wygląda to różnie. Mimo możliwości rozliczenia tego podatku samodzielnie, w domowym zaciszu, wciąż krocie pieniędzy zarabiają biura rachunkowe na tej kilkuminutowej pracy. Zdarzają się oczywiście rozliczenia trudne, mieszane – występujące przy częstej zmianie źródła zarobku w ciągu roku czy przy różnych pracach na niepełnym etacie, i wtedy naturalnie warto zapłacić fachowcom z biura rachunkowego za pomoc. Jednakże rozliczenia z jednego etatu (czy innego możliwego źródła dochodu) są proste. Nawet nie trzeba korzystać z instrukcji udostępnianej przez urzędy skarbowe. Wystarczy zaopatrzyć się w darmowy program instruujący krok po kroku, jak prawidło wypełnić deklarację podatkową. A jedyną zapłatą będzie przekazanie jednego procent podatku na określoną z góry fundację pożytku publicznego. Rozliczymy się wówczas sami, na spokojnie, w domowym zaciszu i przy okazji wesprzemy charytatywnie potrzebujących.

Zarobki pracowników biur rachunkowych

Nie jest tajemnicą, że każdy pragnie być zatrudnionym za jak najwyższą pensję. Zwłaszcza cieszą się ludzie, którzy otrzymują wysokie wynagrodzenie mimo braku kwalifikacji na dane stanowisko. I chociaż zdawać by się mogło, że osoby wykształcone w konkretnym kierunku nie mają problemu ze zdobyciem pracy ze stawką wyższą niż najniższe krajowe wynagrodzenie, to w naszym kraju wcale nie jest tak różowo. Przyjrzyjmy się pensjom pracowników biur rachunkowych. Praca wykonywana przez nich jest trudna, wymaga dużej skrupulatności i zaangażowania. A jednak nierzadko słyszy się o ofertach pracy za najniższą krajową stawkę, nawet mimo wykształcenia czy doświadczenia danego kandydata. Bezrobotni księgowi są zdruzgotani. Firmy nie chcą zatrudniać ich na etacie, wolą zapłacić mniej biuru rachunkowemu i nie martwić się o opłacanie ubezpieczenia czy możliwego chorobowego. Zatem pozostaje tylko zatrudnić się w biurze rachunkowym, gdzie kwestia honorarium nie jest obecnie tak kolorowa. W najlepszej sytuacji są dojrzałe księgowe w średnim wieku – ich wiedza i doświadczenie jest wciąż w cenie. Jednakże i tak najlepszym rozwiązaniem jest dla nich zakładanie własnych biur rachunkowych i przy nadmiarze klienteli – zatrudnianie młodych na minimalnych warunkach płacowych.

Wady i zalety dużych biur rachunkowych

Decydując się na oddanie prowadzenia ksiąg finansowych pod skrzydła biura rachunkowego, mamy do wyboru małe biuro w sąsiedztwie lub dużą firmę zrzeszającą księgowych blisko centrum miasta. Jak dokonać wyboru? Jakie są cechy porównawcze dużych biur rachunkowych? Czy warto nawiązać współpracę z księgowymi pracującymi w takiej firmie? Niewątpliwie wadą takiego przedsięwzięcia będzie cena. Koszt usług zawsze jest wprost proporcjonalny do wielkości siedziby firmy (co widać najlepiej na przykładzie prawników). Ponadto w biurze rachunkowym zrzeszającymi wielu księgowych panuje anonimowość, co przez jedynych może być uznane za wadę, u innych za zaletę. Ewidentną cechą pozytywną jest profesjonalizm pracowników takiego biura. Ostra selekcja przy wybieraniu kandydatur pracowników gwarantuje bardzo dobre przygotowanie merytoryczne księgowych obsługujących dokumentację naszej firmy. Nie liczmy jednak tam na szczególne traktowanie i specjalne względy. W dużym biurze rachunkowym klientów jest tak wielu, że traktowani są niejako taśmowo, nie wydaje się szczególnych ulg czy zniżek, nie pojawiają się sympatie, często spowodowane jest to faktem szczebli pracowniczych, przez które przechodzą dokumenty klientów.

Wady i zalety małych biur rachunkowych

Wybierając księgowych, którzy mają prowadzić jakże ważną dla nas dokumentację firmy, kierujemy się najróżniejszymi kryteriami. Często jest to wybór z polecenia znajomych, kiedy indziej umiejscowienie danego biura rachunkowego w pobliżu lokalizacji naszego przedsiębiorstwa lub adresu zamieszkania. Jeżeli jednak wybieramy spośród biur dostępnych na przykład w całej naszej dzielnicy, to czy warto sugerować się jego wielkością? Jakie są wady i zalety małych biur rachunkowych? Ogromną zaletą jest na pewno to, że pracownik biura będzie nas pamiętał, będziemy swego rodzaju znajomymi, co powoduje wiele przychylności. Jest również miłą rzeczą samą w sobie. Księgowy z małego biura na pewno zrozumie, gdy uprzedzimy o możliwym opóźnieniu w opłaceniu należności czy będziemy potrzebowali porady w weekend. Pamiętajmy również o drugiej stronie medalu – małe biuro rachunkowe zatrudniające niewielu pracowników stara się prowadzić obsługę wielu przedsiębiorców, dlatego też zawaleni pracą nie będą mieli możliwości załatwienia naszej sprawy priorytetowo, poza kolejnością. Starając się nie zawieść żadnego z klientów, praca w niewielkim kilkuosobowym (a czasem po prostu jednoosobowym) biurze jest posegregowana według kolejności i starannie zsynchronizowana. Nie możemy zaburzać jej biegu. Przemyślmy więc decyzję o wyborze księgowego.

Biura rachunkowe – dawniej a dziś

Żyjemy w czasach, gdy postęp technologiczny nie tylko szybko się posuwa, ale wręcz biegnie. W ciągu zaledwie kilku lat technika zmienia się w tempie, tempie jakim nawet nie jesteśmy w stanie pomyśleć. Dwudziesty i dwudziesty pierwszy wiek zaskakuje nas z roku na rok, a czasem z miesiąca na miesiąc! Weźmy pod uwagę styl pracy księgowego. Dziś w każdym biurze rachunkowym czy w gabinecie księgowego obowiązkowo znajduje się komputer koniecznie w zestawie z drukarką, bez tego kompletu dziś praca w tych miejscach nie miałaby racji bytu! Natomiast jeszcze około dziesięć lat temu często taka praca opierała się na użyciu kalkulatora i wypełnianiu dokumentów ręcznie, w przypadku błędów wypełnianie zaczynało się od początku lub w księgach dla firm używano czerwonego koloru do wprowadzania storna. Wszystkie archiwa były na papierze, nie były zgrywane na płytę jak dziś. Cofając się o kolejne dziesięć lat, do biur rachunkowych lat osiemdziesiątych moglibyśmy zobaczyć duże liczydła, które były jedyną pomocą dla księgowych, a kalkulator uważany był za luksus. Na przykładzie biur rachunkowych widzimy więc jasno, że rozwój technologiczny jest pomocny i na pewno usprawnia działanie systemu, jednakże również zabiera sporo miejsc pracy i w dużym stopniu zmniejsza wykorzystywanie możliwości naszego umysłu.

Wyposażenie stanowiska pracy księgowego

Ogólnie wiadomo, że najłatwiej i najprzyjemniej pracuje się w dobrze wyposażonym miejscu pracy. Przystosowane do wymagań zawodu stanowisko pracy zwiększa jej ergonomię i naszą wydajność. Biorąc pod uwagę na ten przykład biuro rachunkowe lub samo tylko stanowisko pracy księgowej w dużym przedsiębiorstwie, zastanówmy się co jest nieodłącznym elementem wyposażenia w tych przypadkach. Ewidentnie jest to praca siedząca, więc wymaga wyposażenia w wygodny fotel obrotowy oraz biuro, które najlepiej by posiadało sporą powierzchnię do pracy, czyli blat. W dzisiejszych czasach żaden księgowy nie będzie zajmował się prowadzeniem ksiąg czy wyliczaniem najprostszego podatku dochodowego bez pomocy komputera. Zatem wśród podstawowego wyposażenia nie może zabraknąć również komputera wraz z potrzebnym oprogramowaniem i ze sprzętem drukującym. Jak w każdym biurze, tak również w biurze rachunkowym musi znajdować się tak zwana biblioteczka tematyczna, w tym przypadku zawierająca oczywiście odpowiednie ustawy, nowelizacje, pomoce odnośnie rozliczeń podatków czy na przykład biuletyny tematyczne. Jako że mówimy o pracy ściśle papierkowej, nigdy nie powinno zabraknąć w biurze rachunkowym segregatorów, skoroszytów i teczek pozwalających przechowywać dokumenty odpowiednio posegregowane. Biorąc pod uwagę już tylko tych kilka wymienionych podstawowych potrzeb, możemy stworzyć odpowiednie miejsce pracy dla księgowych.

Rodzaje pracy wykonywanej przez księgowych

Praca w biurze rachunkowym zawęża się do kilku możliwości. Największym źródłem dochodu księgowego są firmy potrzebujące prowadzenia skrupulatnej księgowości. Różnorodność polega na kwestii wyborze przez klienta odpowiedniej formy opodatkowania, która niesie za sobą różne formy rozliczeń z fiskusem, są to: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy podatkowa księga przychodów i rozchodów. Do tego dochodzi podatek VAT – klient wybiera (bądź jest już zobligowany ustawą ze względu na rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej), czy zostanie płatnikiem podatku VAT czy też nie. Księgowi zajmują się również rozliczeniami ubezpieczeń społecznych. Dlatego też ilość rozliczeń zależy od ilości zatrudnianych przez klienta pracowników – prawidłowe rozliczenie ich wynagrodzeń, odprowadzanych składek ubezpieczeniowych oraz podatku. Zdarza się również, iż klientami biur rachunkowych są osoby fizyczne. Często potrzebują porad księgoworachunkowych, najczęściej zaś płacą za usługę rozliczenia podatku dochodowego za miniony rok. Mimo iż obecnie co roku pojawiają się na rynku programy ułatwiające rozliczenie tego rocznego podatku, a także nieraz są organizowane akcje darmowej pomocy urzędników skarbowych, to i tak obywatele wciąż największym zaufaniem darzą biura rachunkowe, które przez pierwsze cztery miesiące roku są oblegane przez podatników.